1. Fakta

Niveau
  • Masteruddannelse
Sted
Esbjerg
Start

Om uddannelsen

Kreativ skal i denne uddannelse forstås som: skabende. At udvikle musik som en slags talesprog. Megen musik er knyttet til noder, men her udvikles måder til at strukturere sine musikalske ideer uden om både notation og musikalske floskler, og – ikke mindst – til at lade denne evne komme andre (10+ år) til gode.

Musikformidling er et meget bredt felt: formidling af musik, formidling om musik og formidling med musik. Uddannelsen tager sit afsæt i sidstnævnte. Vi skal ikke lære om koncerttyper, vi skal ikke lære om, hvordan man kan tale om musik – vi skal bruge musikken som formidlingsform.

Uddannelsen tager i meget høj grad udgangspunkt i den enkelte studerendes situation og tilrettelægges i vid udstrækning på, hvilke kompetencer man gerne vil udvikle inden for feltet. Også hvad undervisningstider angår.

Praktisk info

Den optagelsessøgende skal dokumentere bestået relevant eksamen fra et konservatorium, eksamen i musik fra universitetet eller fra et seminarium.

Herudover skal der dokumenteres mindst 2 års erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.
Det er muligt at opnå dispensation for optagelseskravene, hvis man kan dokumentere et færdighedsniveau svarende til ovenstående.

Gennem en samtale redegør den optagelsessøgende for sine ideer og ønsker for uddannelsen.

Udgiften til uddannelsen deles ligeligt mellem uddannelsesinstitutionen og den deltagende.

Pris pr. år pr. 1/10 2023 er DKK 24.425,00 og opkræves i halvårlige rater (pr. semester). Prisen reguleres løbende, og alle opkrævninger sendes halvårligt forud for semestret.

Uddannelsen er normeret til 1 studieårsværk (60 ECTS-point) og tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på 2 år.

SDMK's masteruddannelser henvender sig til personer med videregående uddannelse fra et musikkonservatorium, universitet, seminarium el. lign. samt mindst 2 års praktisk erfaring inden for gruppe- eller klassebaseret musikundervisning.