Adgangskrav

Adgangskravet til den 2-årige solistuddannelse er en bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer, samt

  • Projektbeskrivelse
  • Koncert
  • Samtale

Optagelsesprøve/projekt

PROJEKTBESKRIVELSE:

Sammen med ansøgningen fremsender ansøgeren en projektbeskrivelse indeholdende følgende elementer:

  • Redegørelse for det kunstnerisk projekt (udgør ca. 1 normalside)
  • Plan for disponering af studietiden inkl. en plan for halvårlige offentlige fremførelser
  • Skitse til debutkoncertens form og indhold
  • For klassiske ansøgere endvidere angivelse af repertoire, der vil blive indstuderet under uddannelsen

KONCERT:

Der fremføres et program med egne værker af en varighed på 35-40 minutters effektiv spilletid. Der lægges vægt på et højt kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigtesamt et højt instrumentalt/vokalt niveau.

SAMTALE:

Koncerten afsluttes med en kortere samtale, hvor ansøgerne dels uddyber deres motivation til at søge optagelse på solistuddannelsen og dels fremlægger førnævnte projektbeskrivelse.

HOVEDFAGSUNDERVISER:

Tildeling af hovedfagsunderviser foretages af den ansvarlige koordinator i samråd med den optagelsessøgende og med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

Kun undervisere der er godkendt af SDMK eller tilsvarende højere uddannelsesinstitution, kan komme på tale.