Adgangskrav

Adgangskravet til den 2-årige solistuddannelse er en bestået kandidatuddannelse fra et dansk eller udenlandsk musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer, samt

  • Projektbeskrivelse
  • Koncert
  • Samtale

GEBYR

Ansøgere, der søges optagelse på en solistuddannelse ved Syddansk Musikkonservatorium, skal betale et ansøgningsgebyr. Dette gebyr skal indbetales samtidig med tilmeldingen. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven. Se mere på sådan søger du.

Optagelsesprøve/projekt

PROJEKTBESKRIVELSE:

Sammen med ansøgningen fremsender ansøgeren en projektbeskrivelse indeholdende følgende elementer:

  • Redegørelse for det kunstnerisk projekt (udgør ca. 1 normalside)
  • Plan for disponering af studietiden inkl. en plan for halvårlige offentlige fremførelser
  • Skitse til debutkoncertens form og indhold
  • For klassiske ansøgere endvidere angivelse af repertoire, der vil blive indstuderet under uddannelsen

KONCERT:

Der fremføres et program med egne værker af en varighed på 35-40 minutters effektiv spilletid. Der lægges vægt på et højt kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigtesamt et højt instrumentalt/vokalt niveau.

SAMTALE:

Koncerten afsluttes med en kortere samtale, hvor ansøgerne dels uddyber deres motivation til at søge optagelse på solistuddannelsen og dels fremlægger førnævnte projektbeskrivelse.

HOVEDFAGSUNDERVISER:

Tildeling af hovedfagsunderviser foretages af den ansvarlige koordinator i samråd med den optagelsessøgende og med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.

Kun undervisere der er godkendt af SDMK eller tilsvarende højere uddannelsesinstitution, kan komme på tale.