1. Runde:

Førsteprøven består af to dele – koncertprøve og supplerende prøve.

KONCERTPRØVE

Den studerende spiller er varieret program efter eget valg. Programmet skal både indeholde solospil og sammenspil, og mindst et af stykkerne skal være en traditionel dansk dansemelodi. For sangeres vedkommende kan dansemelodien udskiftes med en traditionel dansk vise. Ved prøven lægges vægt på musikalsk udtryk og bredde, sikker rytmefornemmelse samt teknisk kunnen. Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende akkompagnatør/musikere.
Varighed 10 min.

SUPPLERENDE PRØVE

1. Gehørspil: Den optagelsessøgende prøves i efterspilning /- syngning af en til lejligheden konstrueret melodi.
2. Stemmespil: Den optagelsessøgende viser evnen til at improvisere ved at lægge en stemme/et akkompagnement til den forespillede melodi.

Varighed i alt 10-15 min.

  2. Runde:

  SKRIFTLIG PRØVE I TEORI

  En kollektiv skriftlig prøve i teori og notationsfærdigheder

  Varighed: 40 min.
  Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen
  Bedømmes af to interne fagcensorer

  Hent eksempel på skriftlig teoriprøve

  MUNDLIG PRØVE I ALMENE FAG

  1. Sang: En selvvalgt uakkompagneret sang synges udenad. Max. 3 min.
  2. Klaver: Et selvvalgt stykke spilles. Max 3 min.
  3. mundtlig test i hørelære/teori (Hent eksempel på mundtlig hørelæreprøve):

  • Eftersyngning og bestemmelse af 3-klang og 4-klange
  • Auditiv analyse af kortere harmoniske forløb
  • Melodisk imitation
  • Rytmisk imitation som imiteres med klap
  • Uakkompagneret prima vista sang
  • Prima vista rytmelæsning

  Prøvens samlede varighed: 30 min.
  Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen
  Bedømmes af to interne fagcensorer

   

  Skriftlig prøve

  hørelære:

  (Varighed 75 min.)

  1. Transskription af forespillet melodi
  2. Intervalhøring inden for en oktav - opadgående, nedadgående og samtidigt klingende
  3. 3 - klangshøring: dur, mol, forstørret, formindsket og sus i grundform og omvendinger
  4. 4 - klangshøring: maj7, 7, m7, ø, (m7(b5)), o (dim.) i grundform og omvendinger

  Hent eksempel på skriftlig hørelæreprøve

  teori:

  (Varighed 90 min.)

  1. Intervallæsning
  2. Akkordlæsning (3 og 4 klange) samt notation efter becifring. Læses og noteres i både F- og G- nøgle.
  3. Skalaer /toneartskendskab (alle modaliteter samt de tre mol typer). Noteres både i F - og G-nøgle
  4. Harmonisk analyse af en kortere sats (becifring eller funktionsanalyse)
  5. Harmonisering af en melodi
  6. Udarbejdelse af stemme til melodi

  Hent eksempel på skriftlig teoriprøve